Incassobureau nodig?

+31 6 836 075 77

WIK brief

Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe een veertien dagen WIK brief eruit dient te zien, u kunt deze brief met uw gegevens aanvullen en verzenden naar uw debiteur, u kunt dit ook aan ons overlaten. Neem contact op met ons hiervoor of dien een vordering in op de website.
 

Afzender
*Naam*
*Adres*
*Postcode/plaats*

Geadresseerde
*Naam*
*Adres*
*Postcode/plaats*
*plaats, datum*

Onderwerp: herinnering

Beste heer/mevrouw,

Tot op heden heeft u onderstaande factuur(en) niet aan ons voldaan.
*factuurspecificatie inhoudende factuurdatum, kenmerk, bedrag*

Wij verzoeken u het bedrag binnen 14 dagen ingaande de dag na ontvangst van deze brief aan ons te voldoen. Mocht u niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen de betaling aan ons overmaken, dan wordt de vordering verhoogd met de incassokosten à *incassokosten*. Daarnaast zijn wij genoodzaakt om de vordering uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder.

Mocht betaling binnen 14 dagen niet mogelijk zijn, dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen. Wij zullen dan op zoek gaan naar een oplossing.

Mocht deze brief uw betaling gekruist hebben, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.
Bij voorbaat dank voor uw betaling.

Met vriendelijke groet,

*naam*